emag

email de confirmare facebook nu a ajuns

Vă rugăm să urmaţi paşii de mai jos pentru a rezolva această problemă:

* Verificaţi spam cererea dumneavoastră de e-mail sau junk pliant sau filtru. Vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că unele email-uri pot fi blocate de ISP (Internet Service Provider).
* Asiguraţi-vă că încercaţi să vă conectaţi la adresa de email exactă v-aţi înregistrat cu. O eroare de comună este înregistrarea cu un domeniu de e-mail incorectă (de exemplu, @ comcast.com nu este acelaşi as@comcast.net). În plus, reţineţi că adresele de email nu incep cu un "www" prefixul.

No comments:

Post a Comment